Aile Terapisi Nasıl Yapılır?

0
Aile Terapisi;

Aile Terapisi ilk seansında, Terapist veya danışman terapinin amacını, terapiye katılan üyelerin (ana-baba ve gerekirse çocuklar) sorumluluklarını (birbirlerini dinleme- göz iletişimi kurarak birbirlerine hitap etmeleri gibi) belirtir. Bu seansta grup dinamikleri üzerinde durulur. Terapi suresince üyeler, birbirleriyle acık ve dürüst bir iletişim kurmalı, sorunlara odaklanmalı, yine bireylerin birbirlerini suçlamalarından kaçınmalıdırlar. Genellikle aile terapisine eslerin beraber katılması önerilir, seansların sıklığı sorunların içeriğine göre değişebilir.

Aile terapisinde gizlilik esastır. Diğer bir deyişle terapist/danışman aile üyelerinden biri ile yapacağı görüşmeyi o üyenin izni olmadıkça diğerleri ile paylaşamaz.  Terapiye katılan bireylerin birbirlerini dinlemeleri, göz iletişimi kurmaları, birbirlerine hitap etmeleri, gizlilik ilkesine uymaları terapi ortamında birbirleriyle açık ve dürüst bir iletişim içerisinde olmaları gibi bir iletişim ortamı hazırlanmalıdır.

Terapistin/danışmanın en önemli işlevlerinden biri de duygusal boşalımı sağlaması ve üyeler arasında var ise “bitirilmemiş işleri” gündeme getirmesidir. Terapist, aile üyelerinin birbirlerine karşı olan olumsuz tutum ve duygularını dile getirmeleri, birbirlerine karsı anlayış geliştirmelerine de yardımcı olur.

Aile ile sürekli iletişim ve etkileşim halinde olan diğer bireylerin de aile terapisinde bulunması çok önemlidir. Aile bütün olarak ele alınmalıdır. Çözülmesi gereken sorun ya da sorunlar bireysel değil ailenindir. Terapist/Danışman yönlendirici olmalıdır.

Share.

Leave A Reply