Aile Terapisi Hakkında Merak Ettikleriniz ?

0
Aile terapisi nasıl yürütülür?

Eğer aile bir arada ve aynı çatı altında yaşıyorsa ailenin tamamı ihtiyaç halinde aile terapisi sürecine katılarak terapi sürecine destek verirler. Aile terapisinde devamlılık esastır.

Aile Terapisine kimler katılır?

Aile geniş aile modeline sahipse ya da büyükanne ve büyük babalar aile içinde etkin bir role sahipseler aile terapisi sürecine aile büyüklerinin de katılmasında fayda vardır. Bunun çok mümkün olmadığı durumlarda çekirdek aile modelinin aile terapisine düzenli katılması istenilen ve aile terapisi sürecini hızlandıracak bir durumdur.

Evlilik terapisi sürecinde karı koca ya da beraber yaşayan bireyler evlilik terapisine aktif katılmalıdırlar. Burada en önemli noktalardan biri terapi sürecinin ilerlemesinde çiftlerin aktif bir şekilde rol almalarının sağlanması bunun için de uygun koşulların oluşturulmasıdır.

Aile terapisinde terapistin sahip olması gereken beceriler nelerdir?

Terapist etkili bir iletişim diline sahip olmalı, doğru yerde ve zamanda doğru soruyu sorabilmeli ancak bunu yaparken de terapi sürecini gereksiz yere bölmekten kaçınmalıdır. Süreci yönetecek terapistin sahip olması gereken beceriler, aktif bir dinleme becerisine sahip olması, gelişmiş bir empati yeteneğine sahip olması, çeşitli psikoterapi yöntemleri konusunda teori bilginin yanı sıra vaka deneyimi, iyi bir analiz yeteneği, süreç içinde gerektiği noktalarda aileyi doğru yönlendirebilme ve doğru zamanda doğru geri bildirimler verebilme becerisi. Terapi süresinde terapistin aktif olması beklenir.

Aile Terapisi Sürecinde Kullanılan Teknik ve Yöntemler Nelerdir ?

Aile terapisine katılan bireylerin soruna bakış açıları ve sorunun çözümü noktasında getirdikleri öneriler birer birer ele alınarak değerlendirilir.

Aile terapisti öncelikle ailenin ortak konuşabileceği bir iletişim dili geliştirmeye çalışmalıdır. Bunun için de bireylerin sahip olduğu değerleri yüceltme, değerlerini öne çıkartma, övme, yargı belirtme yerine etkileşimsel (döngüsel) sorgulama gibi teknik ve yöntemler kullanır.

Her sorunun bakış açısına göre farklı algılanabileceğinden hareketle aile terapisine katılan her aile üyesinin sorunu nasıl gördüğü ve sorunun kökenini kendi bakış açısı ile net bir biçimde ortaya koyması istenir. Bunu yaparken aile terapisti bireylerden konuşurken ben dilini kullanmalarını ister.

Terapist psikodrama teknikleri biliyorsa bu teknikler aile terapisinde oldukça sık kullanılan ve işe yarayan tekniklerdir.

Aile terapistinin bir başka yapmaya çalışacağı şey sorunu netleştirme ve etkileşimlere ilişkin yorumlamalar yapmaktır.

Ailede sorunlara ve ortaya konan bakış açısının değiştirilebilmesi için yeniden çerçeveleme yöntemi kullanılır.

Ev ödevleri: Aile terapistleri aile terapisi süreci boyunca ihtiyaç duyulan yer ve zamanlarda aileye evlilik sorunlarını daha kolay çözebilmelerini sağlayabilmek amacıyla ev ödevleri vererek bunları yerine getirmelerini talep edebilir. Ev ödevleri aile terapisi sürecini hızlandırdığı gibi aile üyelerinin gelişimi görmelerini sağlamak açısından da önem taşımaktadır.

Share.

Leave A Reply