Evlilik Terapisi

0
Evlilik terapisinin nasıl işlediğine değinmeden önce evlilik terapisinin nasıl ortaya çıktığını kısaca açıklamakta fayda var.

Evlilik Terapisi köken itibarı ile yeni sayılabilecek bir kavramdır. Modernizm, sanayi devrimi, dünya savaşları ve kadınların iş hayatına girmesi ile birlikte geleneksel aile yapısı yerini çekirdek aile yapısına bırakmıştır. Ev işleri, çocuk bakımı vb. ev içinde sorumlulukların paylaşılması ve iş bölümü gibi yeni kavramlar aile yapısını şekillendirdi.

Birçok aile Terapisi kuramı ve kuramcısı her geçen gün aile terapisi kavramına yeni bir boyut kazandırırken bu süreç içinde aile yapıları yeni değişimler gösterdi. Aile danışmanlığı kavramı ilk olarak ABD ve İngiltere’de ortaya çıktı. Bu kavramın çıkış noktası olarak ailelere yapılan para yardımları ve verilen sosyal destek sayesinde aile sistemini ayakta tutmak ve aileleri parçalanmaktan kurtarma fikri yatmaktadır.

İyi Bir Evlilik Terapisinde Sorunlar Nasıl Çözümlenir

 • Duyguların ortaya konmasına ortam hazırlanmalıdır.
 • Aile bireyleri sağlıklı bir iletişim çerçevesinde düşünceleri ifade edebilmelidir. Aile içinde oluşan birçok sorundan çoğu zaman aile üyelerinin haberi yoktur.
 • Evlilik Terapisinde geçmişte yaşanan olaylardan çok şimdi ve burada ilkesinden yola çıkarak sorunlar çözümlenmeye çalışılır.
 • Evlilik terapisi aile üyelerine öğüt vermek yerine aile sistemine odaklanır.
 • Evlilik terapisi aile üyelerinin davranışlarını somut temellere dayandırır. Böylece terapiye katılan bireylerde farkındalık oluşur.
 • Evlilik terapisinde aile üyelerinin hareketleri ve bu hareketlerin temelleri derinlemesine irdelenir.
 • Yargılamaya gidilmemeli, kişiler kendi duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmelidirler.
 • Bireylerin mükemmel olmaları beklenmemeli, bireylerde bu anlayışın yerini empati ve hoşgörüye terk etmesi sağlanmaya çalışılmalıdır.
 • Evlilik sorunlarının temelinde yatan nedenler sorgulanmalıdır. Terapi sırasında konunun dağılmasına ve aile üyelerinin başka noktalara yönelmelerinin önüne geçilmeye çalışılmalıdır.
 • Aile terapisinin temelinde, evlilik sorunlarının ortadan kaldırılmasında aktif dinleme becerisi olmalıdır.
 • Aile içinde zaman zaman birçok çatışma aynı anda yaşanmaktadır. Bu çatışmaların hepsi birden çözülmek istendiğinde durum daha karmaşık bir yapıya bürünebileceğinden evlilik sorunları teker teker ele alınmalıdır.
 • Evlilik terapisi terapiye katılan tarafların tümünü tatmin edecek bir çözüm getirmeye çalışmalıdır.

Evlilik Terapisinde PADEM Psikoloji eğitimli, uzman ve tecrübeli kadrosuyla yerleşim olarak İstanbul Avrupa Yakasında bulunmakla birlikte İstanbul Anadolu yakasından da terapi için gelen danışanlara hizmet vermektedir.

Share.

Leave A Reply