Evlilik Terapisti

0

Evlilik terapisti kavramı özellikle sanayi toplumu dünya savaşları gibi toplumsal hayatı derinden sarsan ve değiştiren olaylardan sonra önem kazanmıştır. Sanayi devrimi sonrası kadının iş hayatına atılması ardından ev işlerinde sorumlulukların paylaşılması ve çekirdek aile modeline geçiş geleneksel aile modelinin yıkılmasını beraberinde getirdi.

Evlilik Terapisti işlevi;

Dağılan aile düzenlerini yeniden şekillendirmek ve ailelerin dağılmasını önlemek amacıyla devlet eliyle bazı hizmetler yürütülmeye başlandı. Bu hizmetler önceleri ekonomik ve sosyal yardımlar şeklinde yapılıyordu. Sonraları aile yapısının devamlılığının korunması için evlilik terapisti, aile danışmanı gibi kavramlar modern dünya tarafından şekillendirildi.

Evlilik terapisti temelde dağılmaya yüz tutmuş olan ailelerin sorunlarına odaklanır. Evliliği oluşturan kavramı birey olarak görmez. Evlilik danışmanlığında aile sitemi ile ilgilenilir çünkü aile sorunlarını oluşturan temel dinamiğin aile sistemi olduğu düşünülür.

İyi Bir Evlilik Terapistinin sahip olması gereken özellikler:

–Empati yeteneği: Bazen evlilik terapistleri aldıkları seansların çoğalmasıyla birlikte evlilik sorunlarına karşı empati yeteneklerini kaybedebilirler. Bu da evlilikleri oluşturan temel dinamikleri anlayamamalarına ve gerekli yerlerde gerekli müdahaleleri yapamamalarına neden olabilir.

–Aile dinamiklerini iyi bilmesi: Bir evlilik terapisti aileyi oluşturan temel unsurları iyi bilmeli, sorunu aile bireylerinden birinde aramak yerine aile sisteminde aramalıdır. Zaman zaman çiftlerden biriyle çalışmak durumunda olsa da temelde ailede meydana gelmesi istenilen değişiklikler üzerinde durulmalıdır.

–Konusunda deneyimli ve uzman olması: Evlilik terapisti gerekli eğitimi almış olmalıdır. Bu noktada ülkemizde zaman zaman bazı sıkıntılar yaşandığı gözlemlenmektedir. Aile danışmanlığı yasasında gerekli eğitimleri almak şartıyla hemşire, sosyal hizmet uzmanı gibi meslek gruplarına aile danışmanlığı sertifikası belirli eğitimleri tamamlamak şartıyla verilebiliyor. Bu yaklaşım özünde doğru bir yaklaşım olmasına rağmen evlilik terapisti olacak kişi ya da kişilerin eğitimi nereden nasıl hangi şartlarda aldıkları çok önemlidir.

-Aile ile iyi iletişim kurabilmeli: Aile ile iyi iletişim kuramayan bir evlilik danışmanı ne kadar eğitimli ve tecrübeli olursa olsun iyi iletişimin kurulmaması sağaltımı yavaşlatan ya da engelleyen bir unsur olarak karşımıza çıkabilmektedir.

PADEM Psikoloji kadrosunda bulundurduğu deneyimli ve uzman kadrosuyla İstanbul’da Avrupa yakasında bulunmasına rağmen genel anlamda danışan profili değerlendirildiğinde İstanbul’un genelinden ve Anadolu yakasından da danışan almaktadır. Merkezimizde her uzman yalnızca belirli bir konuda vaka kabul etmektedir. Bu da uzmanların çalışma alanlarında deneyimlerini arttırmaktadır.

Share.

Leave A Reply