Sağlıksız Ailede Var Olan Gizli Kurallar

0
Ailede Kurallar;

Sağlıksız Aile de aile içi ilişkilerin incelenmesi üzerine yapılan araştırmaların ortaya koyduğu bulgulara göre sağlıksız iletişim şeklinin hakim olduğu ailelerde aşağıda sıralanan olumsuzlukların gizli bir kural olarak varlıklarını sürdürdükleri görülmüştür. Bu kurallar şunlardır:

Denetleme: Kendiliğinden ortaya çıkan davranış kötüdür inancı vardır. Bu tür ailelerde sağlıklı bir güven ortamı söz konusu değildir.

Mükemmeliyetçilik: Yapılan her işte kişinin mükemmel olması beklenir. Her şey göstermeliktir, başkasının beğenmesi için yapılır. Mükemmeliyetçilik kişinin kendi gerçeğinin hiçbir değeri olmadığını kendi düşünüş ve değerlendirilişinin önemsiz olduğunu ifade eder.

Suçlama: Yapılan suçlamalar her şeyin denetim altında tutulması gerektiği ve yapılan her şeyin mükemmel olmasının zorunlu olması gerektiğini ortaya çıkarır. Bu durum ise kişide kaygı ve utanç duygularını yaratır.

Konuşmanın yasak olması: Sağlıksız bir ailede kişilerin duygu ve düşüncelerini ifade etmesine olanak verilmez. Bu duru çocuklarda değersizlik duygularına neden olur.

Küskünlük ve kırgınlıkların sürdürülmesi: Aile içindeki kırgınlık ve küskünlüklerin sürdürülmesi, kişilerin birbirlerini anlamasını ve sorunun çözülmesini engeller.

Kimseye güven duymama: Sağlıksız bir ailede kimse kimseye güvenmez. Aslında güven var gibi görünse de temelde güvensizlik vardır. Sağlıksız ailede yetişen kişi kimseden saygı ve gerçek sevgi görmediği için kimsenin kendisine yardım edemeyeceğine inanır.

Share.

Leave A Reply