Aile Danışmanlığı

0
Aile Danışmanlığı;

Aile danışmanlığı kuramlarının ortak noktası sistem olarak görülen aile yapısı ile bireylerin kurmuş oldukları ilişkileri analiz etmeleridir. Aile danışmanlığında aile üyelerinin tamamını ilgilendiren sorunlar netleştirilip masaya yatırılır. Burada temel nokta aile dinamiklerini ve aile üyelerini aileyi ilgilendiren sorunlar noktasında bilinçlendirmek ve kolektif bir bakış açısı ortaya koyabilmektir.

Aile Danışmanlığının Amaçları:

Aile Danışmanları aşağıdaki yöntem ve teknikleri kullanarak aile danışmanlığı sürecini yönlendirerek ailenin yaşadığı sorunları çözüme ulaştırmaya çalışırlar:

Bu yöntemler:

– Bireydeki sorunları, ilişkiler çerçevesinde değerlendirip gerekli çözüm yöntemlerini geliştirerek aile sorunlarının çözülmelerine yardımcı olmaktır.

– Evlilik sorunlarını ailenin yaşadığı çatışmaları azaltmak.

– Aile içinde sorunun çözümü için kullanılabilecek dinamikleri aktif hale getirmek.

– Aileyi oluşturan fertlerde duygusal farkındalığı arttırarak, duygusal gereksinimlerin giderilmesine yardımcı olmak;

– Aile bireylerinin iletişim becerilerinin güçlendirilmesi, ortak bir dil iletişim dili geliştirilerek bu iletişim dilinin kullanılmasının desteklenmesi,

– Kuşak çatışmalarını önlemek ya da azaltmak

– Cinsiyet farklılığından ortaya çıkan çatışmaları azaltmak ya da önlemek

– Ailenin sosyal anlamda daha sağlıklı iletişim becerisine sahip olmasını desteklemek.

– Ailenin toplum ve çevre ile bütünleşmesini kolaylaştırmak.

Share.

Leave A Reply