Aile Danışmanlığı Hizmeti

0
Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile üyeleri arasında ortaya çıkan sorunların, tüm aile bireylerinin ya da birkaç aile bireyinin katılımı ile çözümlendiği profesyonel bir yardım sürecidir. İstanbul Bakırköy de aile danışmanlığı alanında çalışan kurumlar bulunmaktadır.

Aile Danışmanlığının Amaçları Nelerdir?

Öncelikli olarak, aile bireyleri arasındaki iletişimi güçlendirmek, ailedeki her bireyin rollerini ve sorumluluklarını belirleyerek ailenin işlevselliğini arttırmak ve ailenin sağlığını-bütünlüğünü korumaktır.

Aile Danışmanlığına Kimler Katılabilir?

Aile danışmanlığına aile bireylerinin tümü (anne, baba, çocuk) birlikte katılabileceği gibi problemin niteliğine bağlı olarak gerektiğinde ailede yaşayan nine, dede gibi diğer aile üyeleri de bu sürece katılabilirler.

Aile Danışmanlığında Sık Karşılaşılan Sorunlar Nelerdir?

En sık karşılaştığımız sorunlar; Eşler arasında veya ailenin diğer bir üyesi ile yaşanan iletişim sorunlarıdır. İkinci sırada ise çocuk merkezli yaşanan sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlar genelde çocuğun bakımı ve sorumlulukları ile ilgilidir. Bunların yanı sıra, iş değişikliği, ekonomik krizler gibi yeni ve beklenmedik yaşam değişikliklerine uyum zorluğu, tüm aileyi etkileyen travmalar, ölümler, kronik hastalıklar, aile bireylerinden birinin evden ayrılması, aile içi şiddet, aldatılma ve boşanma aile danışmanlığında çalışılan diğer konulardandır.

Aile Danışmanlığı Süreci Nasıl İşler?

Aile üyelerinin, aile danışmanı eşliğinde, bir araya gelmeleri ile danışmanlık süreci başlamış olur. Bu süreçte mümkünse tüm aile bireylerinin aile danışmanlığı sürecine (özellikle ilk seansa) katılımları sağlanmaya çalışılır. İlk seansta ailenin dile getirdiği sorunlar dinlenerek ailenin danışmanlıktan beklentileri alınır. Sonraki birkaç seansta aile üyeleriyle birlikte aileyi etkileyen öncelikli ve belirleyici sorunların neler olduğu tespit edilmeye çalışılır. Sorunların tespiti tamamlandıktan sonra aile üyeleri ile birlikte danışmanlık sürecinin süresi ve danışmanlık hizmetinin sıklığı belirlenir. Devam eden seanslarda dile getirilen problemin çözümüne yönelik müdahalelerde bulunulur.

Aile Danışmanlığı Ne Kadar Sürer?

Aile danışmanlığının süresi, ailenin yaşadığı soruna ve ilerleme hızına bağlı olarak değişkenlik gösterir. İdeal aile danışmanlığı için 8-12 seans arası yeterli görülürken bu süre yine dile getirilen problem ve beklentilere göre değişkenlik gösterebilir.

Aile Danışmanlığı Seanslarının Sıklığı Nasıl Olmalıdır?

Seanslarının sıklığı ilk bir ay için haftada bir, sonrasındaki aylarda iki haftada bir şeklinde devam edilmesi daha uygun görülmektedir. Sonlandırma aşamasında aile ayda bir takibe alınır, gerek görülürse danışmanlık süreci uzatılır, gerek görülmezse sonlandırılır.

Aile Danışmanlığında Tüm Aile Üyelerinin Katılımı Zorunlu mudur?

Aile danışmanlığında seanslar tespit edilen sorun ve ihtiyaca göre zaman zaman tek bir bireyle, zaman zaman ise ailenin tüm bireyleri ile birlikte yürütülür. Bazı durumlarda çekirdek aile üyeleri ile birlikte aileye etki eden geniş aile üyeleri de (örn: anneanne, babaanne, dede, teyze, amca, vs.)sürece dahil edilir.

Share.

Comments are closed.