Aile Danışmanlığında Çözüm Basamakları Nelerdir?

0
Aile Danışmanlığı Çözümler;

1.Birinci aşama:
Çatışmanın Ne Olduğunun Farkına Varın. Sorun nedir? Bu konuda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu aşamada “Ben Dili” kullanmak oldukça önemlidir. Ben dili kullanmak sorunlara ortak çözüm bulma anlamında oldukça önemlidir.

2.İkinci aşama:
Birden Çok Çözüm Yolu Ortaya Koymaya Çalışın. Belirli bir zaman süresi içinde aklınıza gelen çözümleri İyi ya da kötü, mümkün ya da değil gibi süzgeçlerden geçirmeden ortaya koyun. Burada amaç, sorunlar kadar farklı çözüm yolları olabileceğinin kişinin fark edebilmesidir.

3.Üçüncü aşama:

Çözüm Yollarının Değerlendirilmesi: Bu aşamada, bir önceki aşamada ortaya konan çözüm yollarının değerlendirilmesi vardır. Bu evrede kişilerin dürüstçe düşüncelerini ifade etmeleri önemlidir. Bir çözüm tarzını istemediği halde karşısındaki memnun olsun diye kabul etmek, iki kişinin arasındaki ilişkinin sağlığı bakımından sakıncalıdır.

4.Dördüncü aşama:
En İyi Çözümde Anlaşın. Bütün seçenekler gözden geçirildikten sonra. her iki tarafı da tatmin edecek kararı vermek önemlidir.

5.Beşinci aşama:

Aile Danışmanlığında çözümün Uygulamaya Konulması. Çözümün ayrıntılarının konuşmaya başlandığı aşamadır. Çözüm uygulamaya konduğunda her iki tarafça ne gibi uyarlamalar ve ayarlamalar yapılması gerektiğinin konuşulmalıdır. Eğer çözüm bir planlamayı gerektiriyorsa hemen planlamaya başlamak gerekir. Burada üzerinde durulması gereken nokta çözümün uygulanmaya geçebilmesi için gerekli işlemlerin her iki kişi tarafından anlaşılmış olmasıdır.

6.Altıncı aşama:
Çözümü Gözden Geçirme ve Yeniden Değerlendirme. Bir çözümün gerçekten uygulanabilir ve uygulanamaz olduğunu denemeden anlamak zordur. Çözümü bir süre uyguladıktan sonra gözden geçirmek üzere bir araya gelmekte büyük fayda var. Bu durumdan sonra çözüm tarzında bazı değişiklikler önerilebilir. Hatta öyle bir durum olabilir ki çözümü her iki taraf tatmin edici bulmayıp yeniden gözden geçirmek gereği duyulabilir.

 

Aile Danışmanlığında önemli olan sorunun altında ezilmek yerine her iki tarafı da hoşnut edecek bir çözüme ulaşıncaya kadar yaratıcı bir biçimde sorunla uğraşmak yapıcı çözüm önerileri getirmektir. Zaten anlatılan tüm bu bilgiler yerine geldiğinde ilişkiler daha yapıcı olacak ve karşılıklı olarak birbirini anlama söz konusu olacaktır.

Share.

Comments are closed.