Aile İçi Tartışmalar İletişim ve Terapi

0
Ailede İletişim ve Terapi;

İletişim insanoğlunun en temel ihtiyaçları arasında yer almaktadır. Bu yönüyle iletişim olduğu yerde çatışmanın doğmasını da kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu kişiler arası ilişkilerde de, aile içi ilişkilerde de aynı şekilde kendini göstermektedir. Aile içinde tartışmanın olmaması iyi bir iletişimin varlığından ziyade kötü bir iletişimin olduğunu gösterir. Tartışmalar zaman zaman rahatsız edebilir ama eğer hiç tartışma olmazsa bu da büyük tartışmalara ve sorunlara yol açabilir.

Her aile kendi yapısı içinde tek ve özeldir. Aile yapıları birbirlerine benzer gibi görünse de gerek aileyi oluşturan her gerek fertlerin farklılığından gerekse çevrenin özelliklerinden farklar ortaya çıkar.
Terapistin görevi danışanlara yeni bakış açıları kazandırmaktır çünkü danışan mevcut bakış açısıyla içinde bulunduğu problemi göremiyor dolayısıyla bir çözüm üretemiyordur. Her insanın göremediği bir nokta mutlaka vardır. Bu nokta bireylerin kendileri hakkında bilmediğimiz olumsuz kişilik özelliklerimizden oluşur. Bu nedenle terapi sırasında tartışmalara açık olmak çok önemlidir. Evlilikte heykeltıraş olmak yani karşımızdaki kişiyi bir biçime sokmaya çalışmaktan ziyade Karşımızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmak önemlidir.

Evlilikte farklılıkların olması doğru yönetilirse uyumsuzluktan çok zenginliktir. Her evlilikte farklılıklar belirli bir yere kadar tolere edilir. Eğer farklılıklara tolerans sağlanmazsa evliliğin devamı tehlikeye girebilir.

Share.

Comments are closed.