Ailede Terapisinde Sorun Çözmekte Kullanılan Yöntem ve Teknikler

0
Aile terapisinde Yöntem ve Teknikler;

Aile terapisinde sorunların çözümü ve aile içi ilişkilerin yeniden düzenlenmesi yada mevcut iletişim şeklinin güçlendirilmesi için aşağıda sıralanan önerilerin uygulanması yararlı olacaktır.
Duygu ve düşünceleri abartmadan olduğu gibi ortaya koymak gerekmektedir. Bu tutum kendi içinde bireyin hem kendine hem de başkasına saygı duymasını gerektirmektedir.

Sorunlar şimdi üzerinden değerlendirilmeli, geçmişteki yaşanılan sorunlar mümkün olduğunca az gündeme getirilmelidir.

  • Konuşmalar esnasında öğüt vermekten kaçınılmalı, sorun teşkil eden davranışlar somut ve ayrıntılı biçimde olarak değerlendirilmelidir.
  • Yargılamaya gidilmemeli, kişiler kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelidirler.
  • Duygu ve düşünceler, olduğu gibi olduğu gibi ifade edilmelidir; karşısındakinin beklentilerine göre ifadeler aranmamalıdır.
  • Konunun özün ile ayrıntılar birbirine karıştırılmamalıdır.
  • Etkin dinleme kullanılarak sorunlar çözülmeye çalışılmalıdır.
  • Sorunlar birer birer ele alınmalıdır.
  • Her iki tarafın da anlaşabileceği bir çözümler üretmek gerekmektedir.
Share.

Comments are closed.